">
تلویزیون چکاد

طالبان از حضور گدایان حرفه‌ای در میان نیازمندان خبر داد

47

مقامات طالبان اعلام کرده‌اند، بیشتر از ۱۷ هزار نفر در شهر کابل گدای حرفه‌ای هستند، در حالی که در جمع افراد نیازمند و مستحق قرار نمی‌گیرند.

این گروه با انتشار خبرنامه‌ای گفته است، تاکنون ۲۸ هزار و ۴۳۳ گدا را از شهر کابل جمع‌آوری کرده است.

در این خبرنامه تصریح شده که از میان افراد جمع‌آوری شده ۱۱ هزار و ۱۶۹ نفر به عنوان افراد مستحق و نیازمند شناسایی شده و ۱۷ هزار و ۱۹۴ نفر دیگر گدایان حرفه‌ای هستند که در گروه نیازمندان قرار نمی‌گیرند.

با این وجود، در خبرنامه منتشر شده از سوی طالبان اعلام نشده که این گروه چه معیاری را برای تشخیص افراد نیازمند در نظر گرفته است.

افزون بر این، گفته شده که از میان افراد نیازمند، پنج هزار و ۶۱۷ نفر زن، چهار هزار و ۳۵۹ نفر کودک و یک هزار و ۱۹۳ مرد بوده‌اند که به عنوان افراد نیازمند شناسایی شدند.

گفتنی است، وزارت اقتصاد طالبان اعلام کرده که در میان افراد جمع‌آوری شده ۷۰ کودک بی سرپرست دیده می‌شوند که به مراکز آموزشی وزارت کار این گروه انتقال خواهند یافت و افراد نیازمند نیز کمک‌های نقدی دوامدار دریافت خواهند کرد.

بیشتر بخوانید:

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.