نماینده خاص سازمان ملل متحد و جامعه عرب برای سوریه اظهار داشت، در حالی که جامعه جهانی در مورد حل سیاسی مشکل سوریه صحبت می‌کند، بحران نظامی در این کشور در حال گسترش است.
ستیفن دی میستورا دیروز در بروکسل به اعضای پارلمان اروپا اظهار داشت هیچکسی با این نظر وی که مبارزه با گروه داعش مهم می‌باشد مخالفت ندارد.
دی میستورا افزود حتی از بیانیه های رییس جمهور منتخب امریکا دونالد ترمپ معلوم می‌شود که او هم در برنامه کاری خود به مبارزه علیه داعش اولویت خواهد داد.
ستیفن دی میستورا در مورد گسترش بحران جنگ در سوریه اظهار نگرانی کرد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: