">
تلویزیون چکاد

سازمان ملل اعلام کرد، از حکومتی با مشارکت زنان در افغانستان حمایت می‌کند

42

آمنه محمد، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد که به تازگی به افغانستان سفر کرده گفت، در صورتی که شرایط برآورده شود و یک حکومت همه‌شمول در افغانستان شکل بگیرد، سازمان ملل می‌تواند با طالبان تعامل داشته باشد.

خانم محمد در ادامه تاکید ورزید، حکومت همه‌شمول شامل حکومتی است که در نمایندگی از مردم افغانستان تنوع داشته باشد و زنان نیز در آن حضور داشته باشند.

وی در ادامه اذعان کرد که شرایط در افغانستان گذاشته می‌شود و برای این موضوع نیز طالبان که قدرت را در افغانستان با سلاح به دست گرفتند باید تصمیم بگیرند، ‌هرچند که برای رسیدن یه این موقف نیاز است تا جامعه جهانی با طالبان گفتگو کند.

معاون دبیرکل سازمان ملل در ادامه تاکید کرد که طالبان تا هنوز خود را با معیارهای جامعه جهانی سازگار نکرده و به همین دلیل زمینه تعامل این گروه با سازمان ملل فراهم نشده است.

از طرفی، آگاهان مسائل سیاسی می‌گویند، طالبان باید روی موقف‌های خود تغییرات بیاورد و با جهان تطبیق یابد تا بتواند مشروعیت کسب کند.

این در حالی است که سخنگوی طالبان گفته، این گروه از کشورهای مختلف می‌خواهد تا خواسته مردم افغانستان را مدنظر بگیرد و خواسته‌های خود را تحمیل نکند، هر چند که مشخص نیست طالبان چگونه به این نتیجه رسیده‌اند که حرف آن‌ها، حرف مردم افغانستان است.

بیشتر بخوانید:

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.