اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت اعلام کرده است، در جریان سال آینده برای نزدیک به ۲۵ هزار زن زمینه ایجاد باغچه‌های خانگی فراهم خواهد شد.

وی در ادامه اظهارات امروز خود به اقدامات این وزارت در جریان سال گذشته اشاره کرده و افزود، ۵۴ هزار زن در سال گذشته از برنامه‌های مختلف وزارت زراعت بهره‌مند شدند.

خاطرنشان می‌شود این برنامه‌ها شامل مرغداری، زنبورداری، خانه سبز، باغچه خانگی و ایجاد مراکز بسته‌بندی میوه و سبزیجات بوده است.

وزارت زراعت تاکید کرده است که این برنامه‌ها به منظور توانمندسازی زنان در زراعت، افزایش درآمد اقتصادی و تقویت تولیدات داخلی اجرا خواهند شد.

بیشتر بخوانید: