محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور با خانم لارل میلر سرپرست نمایندگی خاص ایالات متحده امریکا برای افغانستان و پاکستان در ارگ دیدار کرد.
در این دیدار رییس جمهور غنی در مورد جنگ های تحمیلی و سازمان یافته بیرونی در افغانستان صحبت کرده، گفت که جنبۀ بیرونی مدیریت جنگ در افغانستان برای همه واضح است و قابل پنهان کردن نمی باشد.
رییس جمهور گفت: مردم ما که قربانیان اصلی تروریزم اند، دیگر حوصله حملات تروریستی و جنگ های سازمان یافته تحمیلی را ندارند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: