">
تلویزیون چکاد

درخواست طالبان از پناهجویان افغان برای عدم شرکت در تظاهرات ایران و پاکستان

5

وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان طالبان از پناهجویان افغان که در ایران و پاکستان زندگی می‌کنند خواسته تا از شرکت در اعتراضات این کشورها خودداری کنند.

معین وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان طالبان با انتشار یک پیام ویدیویی تاکید ورزید که اعتراضات در این کشورها جزو مسائل داخلی بوده و پناهجویان افغانستان نباید با معترضان همکاری داشته باشند.

آقای راشد تاکید ورزیده است که پناهجویان افغان نباید در مسائل داخلی کشورهای میزبان حضور پیدا کنند و به این ترتیب زندگی خود را خراب نکنند.

این در حالیست که پس از مرگ مهسا امینی، دختر کرد ایرانی به دست پولیس دینی ایران، موجی از اعتراضات ضد حکومتی در این کشور شکل گرفته است.

از این اعتراضات به عنوان بزرگ‌ترین چالش برای رهبر ایران پس از سال ۱۹۷۹ یاد می‌شود که ماه‌هاست گریبان نظام این کشور را گرفته است.

از طرفی، آمار کمیشنری پناهندگان سازمان ملل نشان می‌دهد که دستکم ۳.۵ میلیون پناهجوی افغان در ایران زندگی می‌کنند که از این میان، بیشتر از دو میلیون نفر از آن‌ها غیرقانونی هستند.

پاکستان نیز درگیر موجی از اعتراضات حکومتی است که پس از برکناری عمران خان در این کشور شکل گرفته است.

بیشتر بخوانید:

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.