اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک برسر کاهش سطح تولید نفت این سازمان با یکدیگر به توافق رسیدند.
بدین ترتیب اوپک از ابتدای جنوری سال ۲۰۱۷ یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز از تولید خود می کاهد و حجم تولید روزانه آن به ۳۲.۵ میلیون بشکه می رسد.
اعضای اوپک در نشست ماه سپتامبر خود در الجزایر برای کاهش سطح تولید به توافقی مقدماتی رسیده بودند. این اولین بار از سال ۲۰۰۸ است که این سازمان تولید نفت خود را کاهش می دهد.
قیمت نفت پس از انتشار این خبر افزایش یافت.
با اعلان این توافق، نرخ نفت خام در بازار های جهانی، ظرف پانزده دقیقه، از ۸ درصد، به ۹ درصد افزایش یافت.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها : ,