">
تلویزیون چکاد

برنامه شهروند خبرنگار

23

موضوع این برنامه: فعالیت های شهروند خبرنگاری جایگزین مناسب برای رسانه‌های حرفه ای و کلاسیک

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.