">
تلویزیون چکاد

با تمدید ماموریت یوناما، طالبان خواستار تعامل با جهان است

54

همزمان با تمدید ماموریت هیات معاونت سازمان ملل در افغانستان، طالبان خواستار تعامل بیشتر با جهان است.

در این راستا، طالبان خواستار برداشته شدن گام‌های نتیجه‌بخش از سوی جهانیان به ویژه یوناما برای تعامل بیشتر این گروه با جامعه جهانی شده‌اند.

معاون سخنگوی طالبان از تمدید ماموریت یوناما در افغانستان استقبال کرده و گفت، این نهاد باید برای از بین بردن فاصله‌ها میان طالبان با جامعه جهانی گام‌های عملی بردارد.

آقای کریمی تاکید ورزید که در بخش حکومتداری، تامین امنیت و جلوگیری از فساد دستاوردهایی در کارنامه طالبان ثبت شده‌ است.

با این حال، این عضو طالبان گفته است، با وجود اینکه کارنامه طالبان طی دو سال گذشته این چنین بوده، اما جامعه جهانی گام‌های ملموس برای همکاری را با این گروه بر نداشته است.

شورای امنیت سازمان ملل در نشست روز گذشته خود گفت، یک تیم نظارتی از افغانستان تشکیل خواهد داد، هرچند طالبان گفته است که از جزئیات تشکیل این تیم اطلاعی ندارد.

شایان ذکر است، سازمان ملل تاکنون طالبان را به عنوان حاکم مشروع افغانستان نپذیرفته و جامعه جهانی نیز هیچگونه روابط رسمی با این گروه نداشته است.

بیشتر بخوانید:

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.