">
تلویزیون چکاد

آیا طالبان از قوانین اسلامی برای تامین منافع خود سوء استفاده می کند؟

43

 

 خشک سالی چند سال گذشته زراعت افغانستان را متاثر ساخته است اما تسلط طالبان برافغانستان و وضع قوانین سخت گیرانه این گروه برای اجرای قوانین اسلامی در مورد جمع آوری عُشر و زکات سبب وخامت اوضاع  زراعت شده است.

دهقانان درولایت لوگر شرایط سختی را تجربه می کنند، افزایش قیمت تیل باعث شده تا آنها نتوانند از تراکتور برای زراعت استفاده کنند وازجانب دیگر افزایش دستمزد ها مصارف آنها بیشتر ازسود شان می شود واین درحالی است که طالبان هم ازحاصلات شان عُشر وزکات می گیرد.

گروهی از دهقانان درلوگر می گویند که مجبورشدند محصولات گندم شان را قبل از اینکه محصول بدست آید به شرکت های پاکستانی به قیمت خیلی ارزان بفروشند چون توان نگهداری اززمین های کشت شده را نداشتند.

دهقانان ولایت لوگر می گویند که خشک ‌سالی و اضافه شدن عشر و زکات سبب شده که قیمت گندم در این ولایت دو برابر شود.

آنان می گویند که درشرایط خشک سالی اجباری شدن عشر و زکات از سوی طالبان غیرعادلانه و ظلم به دهقانان است.

دهقانان می گویند: قیمت محصولات زراعتی افزایش زیادی نیافته  اما قیمت کود کیمیاوی از ۳ هزار افغانی به ۶ هزار و۵۰۰ افغانی رسیده است درحالی که بدلیل خشک سالی آنها مجبورهستند ازآب چاه های عمیق استفاده کنند وچون تیل گران شده آنها با مصارف بیشتری برای آبیاری زمین ها روبرو هستند.

گزارش‌های وجود دارد که گندم افغانستان به پاکستان قاچاق می شود، هرچند وزارت مالیه طالبان اعلام کرده از قاچاق گندم به کشورهای همسایه جلوگیری خواهد کرد اما عملا گندم افغانستان به کشورهای پاکستان وایران قاچاق می شود واین باعث افزایش قیمت گندم دربازار داخلی افغانستان شده است.

این درحالی است که طالبان اقدام به جمع آوری عُشر وزکات مطابق قوانین اسلامی می کند درحالی که خشک سالی چند سال گذشته زراعت افغانستان را صدمه جدی زده است و دهقانان توان کشت را ندارند اما طالبان بدون درنظر داشت شرایط موجود با فشار واجبار ازدهقانان عُشر و زکات می گیرد.

درقوانین اسلامی جمع آوری عُشر و زکات ازمحصولات زراعتی معادل جمع آوری مالیات درقوانین مدنی هر کشور است ، درقوانین اسلامی به جمع آوری عُشر و زکات در شرایط خشک سالی توجه جدی شده است اما طالبان بدون توجه به شرایط وخیم زراعت افغانستان صرفا براستناد برداشت خودشان از قوانین اسلامی عمل می کند که درذات خود این رفتار آنها سوء استفاده از قوانین اسلامی برای تامین منافع این گروه است.

بیشتر بخوانید:

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.