IQ چیست؟

IQ چیست؟

«هوش» عبارتی است که بسیاری از ما تصور می کنیم دیدی درست درباره آن داریم اما بد نیست بدانید به رغم تصور بسیاری از ما هنوز هم تعریف مشخص و واحدی از هوش در روانشناسی وجود ندارد. IQ یعنی چی؟ عبارت ساده ای مانند «هوش» را همه ما...