جنگنده‌های A29 ارتش مواضع طالبان را هدف قرار دادند

جنگنده‌های A29 ارتش مواضع طالبان را هدف قرار دادند

جنگنده‌های ارتش ملی، مواضع طالبان در منطقۀ "بزقنداری" و "حضرت سلطان" در حومه مرکز ولایت قندوز را هدف یک رشته حملات سنگین هوایی قرار دادند. بر بنیاد خبرنامه دفتر مطبوعاتی فرقه ۲۰ پامیر، در این عملیات ۱۸ طالب مسلح کشته و...