آغاز به کار قاضیان جدید در ترکیه

آغاز به کار قاضیان جدید در ترکیه

خبرها از ترکیه می‌رساند که شورای عالی قضات و دادستان ها در این کشور، ۹۵۶ نامزد قاضی و دادستان را استخدام کرده است. بر اساس گزارش‌ها در پی اخراج هایی که حکومت اردوغان با اتهام عضویت در سازمان گولن انجام داد، تمامی...