۸ جسد از نظامیان افغان به فیروزکوه رسید

۸ جسد از نظامیان افغان به فیروزکوه رسید

۳ شب پیش جنگجویان طالب در یک حرکت گروهی به پاسگاه های نظامیان افغان در ولسوالی پسابند ولایت غور حمله کرده و ۲ پاسگاه را از کنترل نیروهای افغان خارج ساختند. مقام های محلی غور در آن زمان ادعا کردند که در این درگیری به...