۷۰ درصد دانشجویان مسکو نیازمند کمک روانشناسی هستند

۷۰ درصد دانشجویان مسکو نیازمند کمک روانشناسی هستند

به عقیده متخصصان کلینیک روانپزشکی و روان درمانی به نام پیروگوف و باشگاه روانپزشکان مسکو، بیش از ۷۰ درصد دانشجویان مسکو خواهان دریافت کمک روانشناسی غیرعلنی هستند. پزشکان پروژه آزمایشی کمک پیشگیرانه به دانشجویان را...