۶۵ درصد مردم افغانستان به انرژی برق دسترسی ندارند

۶۵ درصد مردم افغانستان به انرژی برق دسترسی ندارند

شرکت برشنا می گوید که ۶۵درصد مردم افغانستان دسترسی به برق ندارد. قدرت الله دلاوری٬ رییس شرکت برق برشنا در صحبت به خبرنگاران گفت که ۳۵درصد از مردم افغانستان دسترسی به برق دارند و ۶۵درصد از این انرژی محروم هستند. وی افزود...