۶۴ زندانی از زندان هرات با حکم رییس جمهور آزاد شدند

۶۴ زندانی از زندان هرات با حکم رییس جمهور آزاد شدند

شصت و چهار تن از زندانیان زندان هرات بر اساس فرمان رییس جمهور از حبس رها شدند. جمشید سلجوقی سارنوال دادگاه استیناف هرات گفت این افراد به جرایم عادی، سرقت‎های عادی، جرایم اخلاقی زندانی بودند. وی افزود یازه تن از این...