۶۰ متخصص، به جمع متخصصان هرات پیوستند

۶۰ متخصص، به جمع متخصصان هرات پیوستند

۶۰ تن از دانشجویان پزشکی که در دوره های تخصصی در بیمارستان ولایت هرات مشغول یاد گیری بودند سند فراغت دریافت کردند. به گفته مسئولان بیمارستان هرات این متخصصان از بخش های جراحی عمومی، داخله عمومی، نسائی ولادی، اطفال و...