۵۰ پروژه انکشافی در غور تهداب گذاری شد

۵۰ پروژه انکشافی در غور تهداب گذاری شد

روز گذشته ۵۰ پروژه از برنامه های انسجام منطقه‌ای ریاست احیاء و انکشاف دهات ولایت غور در چند ولسوالی این ولایت تهداب گذاری شد. به گفته مسئولان دفتر ریاست احیاء و انکشاف دهات ولایت غور هزینه مجموعی این پروژه ها ۱۶۰ میلیون...