فعالیت هایی که ذهن شما را قوی می‌کند را بیآموزید

فعالیت هایی که ذهن شما را قوی می‌کند را بیآموزید

همان‌طور که افراد با توان بدنی متولد نمی‌شوند، هیچ‌کس هم با توان ذهنی شگفت‌انگیز متولد نمی‌شود بلکه توان ذهنی چیزی است که افراد با انتخاب خود و در الویت قراردادنش، به مرور زمان توسعه‌اش می‌دهند. افرادی که ذهن قوی...