۵ مهاجر افغان از بلغارستان اخراج می‌شوند

۵ مهاجر افغان از بلغارستان اخراج می‌شوند

صدراعظم کشور بلغارستان می‌گوید، شماری از مهاجران افغان در این کشور به افغانستان برگشت داده می شوند. بویکو بوریسوف بلغارستان، در هرمنلی جایی که مهاجران یک کمپ روز پنجشنبه با پولیس برخورد کردند، گفت: یک گروه پنج نفری از...