۵،۴ میلیارد افغانی درآمد یک سال مالی فراه

۵،۴ میلیارد افغانی درآمد یک سال مالی فراه

ولایت فراه در سال مالی گذشته ۵،۴ میلیارد افغانی عواید داشته است. این در حالی است که عواید تعیین شده برای این ولایت در سال ۳ میلیارد افغانی تعین شده بود. محمد آصف ننگ والی ولایت فراه در تماس تلفنی به تلویزیون چکاد گفت که...