۴۳ جنگجوی داعش و طالب در ننگرهار به حکومت پیوستند

۴۳ جنگجوی داعش و طالب در ننگرهار به حکومت پیوستند

ریاست عمومی امنیت ملی کشور از پیوستن چهار گروه از جنگجویان طالب و داعش در ننگرهار به پروسه صلح خبر داده است. تعداد جنگجویان یکجا شده به حکومت در ننگرهار به ۴۳ تن اعلام شده است. در خبرنامه این اداره که امروز منتشر شده است،...