۴۰ زندانی از زندان قندهار به دستور رییس جمهور آزاد شدند

۴۰ زندانی از زندان قندهار به دستور رییس جمهور آزاد شدند

مقام های محلی در قندهار می‌گویند، بر اساس فرمان رییس جمهور غنی نزدیک به چهل زندانی را از بند رها کرده‌اند. عبدالعلی شمسی معاون والی قندهار می‌گوید، این فرمان به مناسبت عید قربان صادر شده بود و اکنون عملی شده‌است. آقای...