۴ کشته و ۵ زخمی در درگیری میان نیرو های پولیس در قندهار

۴ کشته و ۵ زخمی در درگیری میان نیرو های پولیس در قندهار

درگیری میان نیروهای پولیس در قندهار چهار کشته و پنچ زخمی برجا گذاشت. این درگیری میان نیروهای پولیس در منطقه بریشناکوت میان نیروهای پولیس ولسوالی دند و این ولسوالی به وقوع پیوسته که در اثر آن ۴ پولیس کشته و ۵ پولیس دیگر...