۴ نفر به اتهام استخراج غیر قانونی معادن در پروان بازداشت شدند

۴ نفر به اتهام استخراج غیر قانونی معادن در پروان بازداشت شدند

چهار تن در پیوند به استخراج غیر قانونی و سرقت از معادن در ولسوالی سیاگرد ولایت پروان بازداشت شدند. محمد هارون مبارز فرمانده گردان/کندک پولیس امن و نظم عامه در غوربند ولایت پروان گفت شب گذشته در عملیات مشترک نیروهای امن و...