۳۶۰۰ زائر از غرب کشور به حج می‌روند

۳۶۰۰ زائر از غرب کشور به حج می‌روند

سفر زائرین کشور برای ادای فرایض حج از روز دوشنبه آغاز شد که بر اساس آمار وزارت حج و اوقاف کشور امسال از افغانستان نزدیک به ۲۴ هزار زائر در این مراسم شرکت می‌کنند. عبدالواحد آثمی رییس ریاست حج و اوقاف هرات در تماس تلفنی به...