۳۰ ورزشکار به تیم ملی نیوفول کانتاکت دعوت شد

۳۰ ورزشکار به تیم ملی نیوفول کانتاکت دعوت شد

در پایان مسابقات قهرمانی نیوفول کانتاکت شین گی تای، ۳۰ ورزشکار برتر به عضویت تیم ملی این رشته دعوت شدند. رقابت های انتخابی تیم ملی نیوفول کانتاکت شی گی تای، دو روز پیش در سالون ورزشی ریاست تربیت بدنی برگزار شده و امروز...