۳۰ دانشجو از سوی یک موسسه خیریه برای تحصیل به ترکیه می‌روند

۳۰ دانشجو از سوی یک موسسه خیریه برای تحصیل به ترکیه می‌روند

نهاد خیریه آشنا ۳۰ دانشجو را برای ادامه تحصیل به کشور ترکیه می‌فرستد. این نهاد با همکاری سازمان انکشافی خدمات اجتماعی بشری روز گذشته طی محفلی ۲۰ بورسیه در مقطع لیسانس و ۱۰ بورسیه در مقطع فوق لیسانس به ۳۰ دانشجو اعطا...