۳ نفر در بادغیس به جرم همکاری با دولت از سوی طالبان ربوده شدند

۳ نفر در بادغیس به جرم همکاری با دولت از سوی طالبان ربوده شدند

افراد طالبان سه فرد مسلح غیر مسئول را به علت همکاری با دولت، از ولایت بادغیس ربودند. فیض محمد میرزا زاده معاون وسرپرست ولایت غور در این زمینه گفت روز گذشته افراد ملا غوث الدین یکی از فرمانده هان ارشد طالبان در ولایت...