۳ سارق در هرات به دام پولیس افتادند

۳ سارق در هرات به دام پولیس افتادند

ماموران پولیس هرات شب گذشته سه سارق را ازروستای جغرتان ولسوالی انجیل این ولایت بازداشت نمودند. درخبرنامه پولیس هرات آماده که این افراد متهم به سرقت های مسلحانه هستند که شب گذشته همراه با یک دستگاه موتر مسروقه نوع مزدا...