۳ سارق در هرات بازداشت شدند

۳ سارق در هرات بازداشت شدند

عبدالرئوف احمدی سخنگوی پولیس هرات می گوید روز گذشته ماموران این فرماندهی ۳ دستگاه موتورسایکل سه چرخ سرقت شده را شناسایی ومتوقف ساختند و دو تن را دراین پیوند بازداشت کردند. آقای احمدی گفت ۲ دستگاه از این وسایط نقلیه از...