۳ زن همزمان در هرات تیرباران شدند

۳ زن همزمان در هرات تیرباران شدند

ساعت ۶ شام روز گذشته سه زن در منطقۀ کارته اتحاد شهر هرات با ضرب گلوله به قتل رسیدند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی این ولایت می گویدعلت کشته شدن این خانم ها خصومت های شخصی بوده است. در همین حال سخنگوی پولیس هرات ضمن تایید مرگ...