۳ زن در اثر انفجار ماین‌های کنار جاده‌ای در هرات زخمی شدند

۳ زن در اثر انفجار ماین‌های کنار جاده‌ای در هرات زخمی شدند

سه زن در اثر انفجار ماین های کنار جاده‌ای در ولسوالی های غوریان و شیندند هرات زخمی شدند. محمد رفیق شیرزی مدیر اداری بیمارستان هرات به تلویزیون چکاد گفت: "بامداد امروز دو زن را که در اثر انفجار ماین کنار جاده ای زخمی شده...