۳ جاسوس طالبان در لغمان بازداشت شدند

۳ جاسوس طالبان در لغمان بازداشت شدند

وزارت امور داخله از بازداشت سه تن از اعضای دفتر استخباراتی طالبان در ولایت لغمان خبر داده است. ریاست عمومی مبارزه با تروریزم وزارت امور داخله‌ کشور با نشر خبر نامه‌ای بیان داشته که این افراد تحت نام بیجا شده از پشاور...