۲۲ ماین کنار جاده‌ای طی ۱۰ روز گذشته در هرات خنثی شده‌اند

۲۲ ماین کنار جاده‌ای طی ۱۰ روز گذشته در هرات خنثی شده‌اند

مقام های امنیتی هرات از خنثی سازی ۲۲ ماین کنار جاده ای طی ۱۰ روز گذشته در هرات خبر دادند. عبدالرئوف احمدی سخنگوی فرماندهی پولیس هرات به خبرنگار تلویزیون چکاد گفت: "در ۱۰ روز گذشته نیروهای پولیس هرات موفق شدند ۲۲ ماین کنار...