۲۱ پروژه انکشافی در ولایت بادغیس به بهره‌برداری گذاشته شد

۲۱ پروژه انکشافی در ولایت بادغیس به بهره‌برداری گذاشته شد

مسئول ناحیه‌ای برنامه همبستگی ملی وزارت احیاء و انکشاف دهات در ولایت بادغیس از افتتاح ۲۱ پروژه انکشافی در این ولایت خبر داد. ریاست رسانه‌های برنامه همبستگی ملی وزارت احیاء و انکشاف دهات با نشر خبرنامه ای اعلام کرد که...