۲۱ عضو چهار شبکه تروریستی در قندهار بازداشت شدند

۲۱ عضو چهار شبکه تروریستی در قندهار بازداشت شدند

مقام های ریاست عمومی امنیت ملی کشور می گویند ماموران این اداره طی عملیاتی اعضای چهار شبکه ی تروریستی وابسته به شورای کویته را بازداشت کرده اند. ریاست عمومی امنیت ملی امروز با نشرخبرنامه ای گفت اعضای چهار شبکه تروریستی...