۲ جوان در ۲ رویداد متفاوت در مرکز شهر هرات کشته شدند

۲ جوان در ۲ رویداد متفاوت در مرکز شهر هرات کشته شدند

روز گذشته دو جسد مربوط به دو جوان را به بیمارستان مرکزی هرات انتقال دادند. جسد نخستین که گفته می شود مربوط به شخصی بنام فرید احمد است ساعت ۱۰:۳۰ قبل از ظهر همان روز به این مرکز درمانی انتقال داده شده است. بر اساس گفته‌های...