۲ تن در حوادث ترافیکی در هرات جان خود را از دست دادند

۲ تن در حوادث ترافیکی در هرات جان خود را از دست دادند

در ۲۴ ساعت گذشته ۲ تن در اثر حوادث ترافیکی در هرات جان خود را از دست دادند. محمد رفیق شیرزی مدیر اداری بیمارستان مرکزی هرات به خبرنگار تلویزیون چکاد گفت: "حوادث ترافیکی در بیست و چهار ساعت گذشته ۲۳ زخمی و ۲ کشته برجای...