۱۸۵ تُن مواد مخدر، دست آورد پولیس مبارزه با مواد مخدر کشور در شش ماه اول سال جاری

۱۸۵ تُن مواد مخدر، دست آورد پولیس مبارزه با مواد مخدر کشور در شش ماه اول سال جاری

در شش ماه نخست سال، ۱۸۵ تُن مواد مخدر در سراسر کشور کشف و ضبط شده است. وزارت امور داخله می‌گوید: منسوبان پولیس، ۱۲۶۳ تَن را در پیوند به انتقال و تولید مواد مخدر بازداشت کرده اند که در میان بازداشت شد‌گان، نه پولیس، چهار...