۱۸ زائر درحج عمره زخم برداشتند

۱۸ زائر درحج عمره زخم برداشتند

۱۸ تن از زائران خانه خدا در اثر ازدحام جمعیت زخمی شدند. رسانه‌های سعودی گزارش دادند که بر اثر ازدحام حجاج در مکه مکرمه دستکم ۱۸ نفر زخمی شدند. حمید المالکی،سخنگوی وزارت صحت عربستان در مکه مکرمه گفت: « بر اثر ازدحام جمعیت...