۱۷ شهروند چینی و نپالی در هرات کشته شدند

۱۷ شهروند چینی و نپالی در هرات کشته شدند

به نقل از منابع مردمی؛ کاروان گردشگران چینی و نپالی دقایقی پیش در روستای سنی ولسوالی چشت هرات آماج حمله طالبان قرار گرفت. در این حمله ۱۷ شهروند چینی و نپالی و دو شهروند افغان کشته شدند. جزئیات بیشتر بعداً منتشر...