۱۷ زائر افغان در مراسم حج امسال جان خود را از دست دادند

۱۷ زائر افغان در مراسم حج امسال جان خود را از دست دادند

وزارت حج و اوقاف کشور، اعلام کرد روند بازگشت زائران افغان از عربستان سعودی به کشور رسماً پایان یافت اما حدود بیست تن از آنان به کشور برنگشته‌اند. داعی الحق عابد، معین مالی و اداری این وزارت، گفت: "امسال از افغانستان بیش...