۱۳ آدم ربا در هرات به مرگ محکوم شدند

۱۳ آدم ربا در هرات به مرگ محکوم شدند

دادگاه ابتدایی هرات در جلسه امروز خود ۱۳ نفر را به اعدام محکوم کرد. در جلسه این دادگاه که به منظور رسیدگی به پرونده ۱۸ نفر به جرم آدم ربایی و قتل برگزار شده بود ۱۳ نفر از متهمین به اعدام محکوم شدند. محمد شعیب ابراهیمی قاضی...