۹۷ عضو اخوان المسلمین به حبس ابد محکوم شدند

۹۷ عضو اخوان المسلمین به حبس ابد محکوم شدند

دادگاه نظامی مصر در ادامه محاکمه اعضای جماعت اخوان المسلمین، ۹۷ نفر را به حبس ابد محکوم کرد. به گزارش رسانه های خبری مصر، دادگاه نظامی اسیوط روز چهارشنبه پس از بررسی پرونده یورش به تاسیسات بدیرمواس، ۹۷ عضو جماعت اخوان...