۸ کارگر در ولسوالی پشتون زرغون هرات زخم برداشتند

۸ کارگر در ولسوالی پشتون زرغون هرات زخم برداشتند

بقایای انقلاب بازهم قربانی گرفت درنتیجۀ انفجار یک سر گلوله هاوان در ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات ۸ تن زخم برداشتند. عبدالرئوف احمدی سخنگوی پولیس هرات به تلویزیون چکاد گفت که این رویداد صبح امروز در ولسوالی پشتون...