۸ عامل حمله به کارمندان موبی گروپ بازداشت شدند

۸ عامل حمله به کارمندان موبی گروپ بازداشت شدند

ریاست امنیت ملی اعلام کرد که یک گروه تروریستی ۸ نفری شبکه حقانی در پیوند به حمله انتحاری به کارمندان گروه رسانه‌ای موبی گروپ در کابل بازداشت‌شده است. در خبرنامه انتشاریافته این ریاست آمده است که درنتیجه یک عملیات خاص،...