۸۵ درصد امنیت در شیندند تامین شده است

۸۵ درصد امنیت در شیندند تامین شده است

پولیس هرات گفته ۸۵ درصد مناطق آسیب پذیر در ولسوالی شیندند هرات از وجود مخالفان مسلح حکومت پاکسازی شده است. عبدالرئوف احمدی سخنگوی پولیس هرات گفت که در پی عملیات پاکسازی نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی شیندند، وضعیت...