۸۰ سرباز پولیس ملی از مرکز تعلیمی پولیس غور سند فراغت گرفتند

۸۰ سرباز پولیس ملی از مرکز تعلیمی پولیس غور سند فراغت گرفتند

۸۰ تن از سربازان پولیس ملی بعد از آموزش‌های مسلکی در بخش‌های مختلف از سوی تولی تعلیمی فرماندهی امنیه غور فراغت حاصل کردند. محفلی که به همین مناسبت با اشتراک غلام ناصر خاضع والی غور، پاسوال غلام مصطفی محسنی فرمانده...